Ochrona danych

Nazwisko i adres osoby odpowiedzialnej

Osobą odpowiedzialną w rozumieniu przepisów podstawowych o ochronie danych osobowych i innych przepisów krajowych państw członkowskich o ochronie danych osobowych oraz innych przepisów prawnych jest:

Dein Stellplatz GmbH
Reprezentant: Daniela Mursa, Fabian Grosser
Kienhorststr. 42-4
13403 Berlin
Tel.: 030 – 66 40 40 99
E-Mail: info@dein-stellplatz.de

Imie, Nazwisko i adres inspektora ochrony danych osobowych:

Inspektor ochrony danych administratora danych jest:

Deutsche Datenschutz Consult GmbH
Christoph Heinrich
www.deutsche-datenschutz-consult.de
Stresemannstraße 29
22769 Hamburg Germany
Telefon: +49 40 228 60 70 402
E-Mail: datenschutz@dein-stellplatz.de

Uwagi na temat bezpieczeństwa danych

Na naszej stronie internetowej stosujemy procedurę SSL (Secure Socket Layer) w połączeniu z najwyższym poziomem szyfrowania obsługiwanym przez Twoją przeglądarkę.  Z reguły jest to 256-bitowe szyfrowanie. Jeśli Twoja przeglądarka nie obsługuje szyfrowania 256-bitowego, używamy zamiast tego technologii 128-bitowej. Możesz stwierdzić, czy dana strona naszej strony internetowej jest transmitowana w formie zaszyfrowanej przez zamknięte wyświetlanie symbolu blokady w dolnym pasku stanu Twojej przeglądarki.

Stosujemy również odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby chronić Państwa dane przed przypadkową lub celową manipulacją, częściową lub całkowitą utratą, zniszczeniem lub nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Nasze środki bezpieczeństwa są stale ulepszane zgodnie z rozwojem technologicznym.

STATYSTYKA SERWERA

Podczas odwiedzania strony internetowej protokuujemy następujące dane, które przesyła twoja przeglądarka:

 • adres IP
 • datę i godzinę zapytania
 • wyszukiwaną treść (konkretna strona)
 • status dostępu/HTTP-kod statusu
 • Strona internetowa, z której pochodzi żądanie
 • Przeglądarka internetowa
 • System operacyjny i jego interfejs
 • Język i wersja oprogramowania przeglądarki

Dane są również zapisywane w plikach logów naszego systemu, przy czym adres IP jest anonimizowany w ciągu 24 godzin.

Podstawą prawną dla tymczasowego przechowywania danych i związanych z nimi plików dziennika jest art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO.

Tymczasowe przechowywanie adresu IP przez system jest konieczne, aby umożliwić dostarczenie strony internetowej do komputera użytkownika. W tym celu adres IP użytkownika musi pozostać zapisany na czas trwania sesji. Jest to również powód naszego uzasadnionego interesu w tym procesie.

Pozyskiwanie odbywa się w następujących celach:

 • do wewnętrznej oceny naszej oferty
 • aby zoptymalizować wyświetlanie naszej strony internetowej
 • aby zidentyfikować i zapobiec nieprawidłowemu użyciu

Przechowywane dane nie będą łączone z innymi źródłami danych ani wykorzystywane do celów marketingowych. Cele te stanowią również nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. F DSGVO.

Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do celów ich gromadzenia. W przypadku pobierania danych w celu udostępnienia strony internetowej, ma to miejsce po zakończeniu danej sesji.

Dane z plików z logów są anonimizowane najpóźniej po 24 godzinach, w związku z czym nie jest już możliwa osobista referencja.

Gromadzenie danych w celu udostępnienia strony internetowej oraz przechowywanie danych w plikach logów jest absolutnie niezbędne do działania strony internetowej. Nie ma zatem możliwości wniesienia sprzeciwu przez użytkownika.

Nasze usługi

Jeśli zdecydują się Państwo na skorzystanie z naszych usług, zostaną od Państwa zebrane następujące dane:

Dane dotyczące podróży (data i godzina przylotu i odlotu, numer lotu, jeśli dotyczy, liczba pasażerów, bagaż nieporęczny)

 • Salutacja, imię i nazwisko
 • Dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu komórkowego)
 • Dane adresowe
 • Dane samochodu (numer tablicy rejestracyjnej)

Wymagane informacje są oznaczone graficznie podczas wprowadzania danych. Dodatkowo, w zależności od wybranej przez Ciebie metody płatności, wprowadzane są również dalsze dane dotyczące płatności. Po zakończeniu rezerwacji, w tym samym czasie tworzony jest automatycznie profil, który pozwala na aktualizację rezerwacji w odniesieniu do przyjazdu i wyjazdu w przypadku wystąpienia zmian, a także na dostosowanie innych szczegółów.

Procesy są niezbędne do wykonania usługi, którą dla Państwa świadczymy, art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO. Można również dokonać rezerwacji telefonicznie, co nie zmienia treści procesu przetwarzania. Wyłącznie dane generowane w wyniku korzystania z naszej strony internetowej z powodów technicznych (patrz „Statystyki serwera”) nie mają zastosowania.

Dla celów płatności oferujemy Państwu kilka opcji. Może się to wiązać z gromadzeniem dalszych danych w naszych systemach, takich jak dane kart kredytowych lub dane dotyczące przelewów bankowych. Dane są niezbędne do realizacji umowy, art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO, w zakresie wybranego sposobu płatności. (Więcej szczegółów na temat przetwarzania w przypadku płatności PayPal znajduje się poniżej).

Ponadto w ramach nadzoru nad parkingiem gromadzimy, przetwarzamy i przechowujemy następujące dane:

 • Zdjęcia z naszego systemu monitoringu wizyjnego oraz, w przypadku parkingu Hufenweg, z naszego systemu szlabanów.
 • Data i okres, w którym pojazd był zaparkowany na parkingu.

Przetwarzanie danych odbywa się w momencie wjazdu pojazdu na nasz parking. Jest to wyraźnie zaznaczone przy wjazdach na parkingi odpowiednim symbolem kamei. Dodatkowe szczegółowe informacje można znaleźć na plakatach na terenie obiektu oraz w naszych Ogólnych Warunkach Handlowych.

Dane te są przetwarzane w celu monitorowania pojazdów zaparkowanych na naszych parkingach. W przypadku zaparkowania pojazdu na parkingu, dane te są przetwarzane w celu otwarcia systemu szlabanów oraz zawarcia i obsługi umowy o korzystanie z miejsca parkingowego.

Podstawą prawną do przetwarzania danych jest

 • W przypadku, gdy wjeżdżają Państwo na parking w celu zaparkowania pojazdu, art. 6 pa-ra. 1 UAbs. 1 lit. B) DSGVO
 • W przypadku przejazdu przez parking lub przejechania przez niego w celu dotarcia do celu, do którego można dotrzeć tylko przez parking, Art. 6 par. 1 subpa-ra. 1 lit. F) DSGVO
 • W przypadku korzystania z parkingu w celu dostawy produktów, świadczenia naszych usług lub podobnych celów, Art. 6 par. 1 subpara. 1 lit. B i f) DSGVO

Po zakończeniu procesu rejestracji i rezerwacji wykorzystamy Państwa adres e-mail do wysyłania przypomnień, które umożliwią Państwu uwzględnienie krótkotrwałych zmian w planach podróży (zmiana rezerwacji, zmiana czasu wyjazdu itp.) również w Państwa organizacji. Odbywa się to w naszym uzasadnionym interesie, aby móc zapewnić Państwu wygodny i precyzyjny serwis oraz umożliwić planowanie podróży z maksymalną elastycznością, art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO.

Zapisane dane przechowujemy częściowo w ramach zobowiązań prawnych do przechowywania danych zgodnie z prawem handlowym i podatkowym przez 6 lub 10 lat (art. 6 ust. 1 lit. c DSGVO), częściowo w ramach naszego uzasadnionego interesu w ewentualnym dochodzeniu lub obronie praw do roszczeń prawnych do końca obowiązujących terminów przedawnienia (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO).

Korzystamy z usług dostawcy usług Contabo GmbH (Lindwurmstraße 83-85, D-80337 Monachium, Niemcy) w zakresie rezerwacji i czatu na żywo, który udostępnia struktury serwerów w naszym imieniu.

Płatność PayPal

Jeśli zdecydują się Państwo na płatność za pośrednictwem operatora płatności internetowych PayPal podczas procesu składania zamówienia, Państwa dane kontaktowe zostaną przekazane do PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg (zwanego dalej PayPal). PayPal działa jako dostawca usług płatniczych online i powiernik oraz oferuje usługi ochrony kupującego. W tym celu, podczas korzystania z tej metody płatności, do PayPal przekazywane są dane o cenie zakupionego produktu, o nas jako odbiorcy oraz o instrumentach płatniczych użytych do transakcji. W połączeniu z adresem IP przesłanym przez użytkownika i danymi, które PayPal zbiera do przetwarzania płatności lub logowania, są to informacje, które można zidentyfikować osobiście.

Podstawą prawną przekazania tych informacji do PayPal jest wymóg wykonania umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO. Dalsze zbieranie i przetwarzanie danych należy do obowiązków PayPal. Więcej szczegółów można znaleźć w polityce prywatności PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=de_DE.

Czat na żywo

Oferujem czat na żywo na naszej stronie internetowej, który możesz wykorzystać do rozwiązywania wszelkich trudności lub niejasności na stronie oraz do uzyskania innej pomocy. W tym celu przetwarzamy konkretny język Twojej przeglądarki, a także, poza konkretną treścią Twojej wiadomości, Twój adres IP oraz datę i godzinę Twojej wiadomości, aby czat był technicznie możliwy. Dodatkowo, uzyskujemy wgląd w tę część naszej strony internetowej, w której korzystasz z funkcji czatu. Proces ten odbywa się w ramach naszego uzasadnionego interesu w tworzeniu przyjaznych i interaktywnych doświadczeń internetowych i unikaniu komplikacji przy rezerwacji od samego początku, art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO.

Po ukończeniu naszych usług

Po zakończeniu realizacji naszych usług, skontaktujemy się z Państwem ponownie za pośrednictwem poczty elektronicznej i zaoferujemy Państwu możliwość oceny naszych usług dla Państwa. Mogą Państwo korzystać z naszej własnej oferty internetowej i/lub odpowiednich portali dostawców usług Google i Facebook – tutaj obowiązują odpowiednie przepisy dotyczące ochrony danych osobowych tych dostawców. Jako dotychczasowy klient otrzymają Państwo również jednorazowy kod rabatowy, który można wykorzystać przy kolejnej rezerwacji miejsca parkingowego. Te operacje przetwarzania wykonywane są w kontekście naszego uzasadnionego interesu w doskonaleniu naszych usług, oferowaniu naszym klientom możliwości interakcji i informacji zwrotnych oraz utrzymaniu istniejących klientów, art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO.

Newsletter

Jeśli w ramach rezerwacji naszych usług lub poza tym zdecydują się Państwo na zapisanie się do naszego newslettera, użyjemy Państwa adresu e-mail do tego celu. Osobna rejestracja do naszego newslettera odbywa się w tzw. procedurze double opt-in. Oznacza to, że po rejestracji otrzymasz e-mail z prośbą o potwierdzenie rejestracji. To potwierdzenie jest konieczne, aby nikt nie mógł zarejestrować się na obcym adresem e-mail. Rejestracja Newslettera jest rejestrowana, aby móc udowodnić proces rejestracji zgodnie z wymogami prawnymi. Obejmuje to zapisanie czasu rejestracji i potwierdzenia oraz adresu IP. Zmiany w danych zapisanych przez dostawcę usług spedycyjnych są również rejestrowane.

Wysyłka newslettera opiera się na zgodzie odbiorcy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, art. 7 DSGVO w związku z § 7 ust. 2 nr 3 UWG lub na podstawie zgody prawnej zgodnie z § 7 ust. 3 UWG.

Procedura rejestracji jest rejestrowana na podstawie naszego obowiązku dostarczenia dowodów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c w związku z Art. 7 ust. 1 DSGVO.

Używamy Twojego adresu e-mail do wysyłania newslettera, e-maili i innych powiadomień elektronicznych zawierających informacje reklamowe (dalej „newsletter”) tylko za zgodą odbiorców lub zgodą prawną. Jeżeli treść biuletynu jest konkretnie opisana w ramach rejestracji do newslettera, to decydują one o zgodzie użytkowników. Co więcej, nasze biuletyny zawierają informacje o naszych usługach i o nas.

Nasze zainteresowanie logowaniem procesu rejestracji skupia się na wykorzystaniu przyjaznego i bezpiecznego systemu biuletynu informacyjnego, który służy naszym interesom biznesowym, jak również spełnia oczekiwania użytkowników, a także pozwala nam spełnić obowiązek dostarczenia dowodów, art. 6 ust. 1 lit. c w związku z Art. 7 ust. 1 DSGVO.

Zebrane dane będą przechowywane do momentu anulowania Państwa zgody. Aby móc udowodnić uprzednio wyrażoną zgodę, możemy przechowywać adresy e-mail, które zostały usunięte z powodu odwołania, przez okres do trzech lat, zanim je usuniemy. Przetwarzanie tych danych jest następnie ograniczone do celu wypełnienia naszego obowiązku dostarczenia dowodów i ewentualnej obrony przed roszczeniami. Indywidualny wniosek o skreślenie jest możliwy w każdej chwili, pod warunkiem, że wcześniejsze istnienie zgody zostanie potwierdzone w tym samym czasie.

W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania naszego newslettera, tzn. odwołać swoją zgodę. Na końcu każdego newslettera znajduje się link do jego anulowania.

Dostawca usług dyspozytorskich dla newslettera

Newslettery wysyłane są regularnie za pośrednictwem usługi Newsletter2go, świadczonej przez dostawcę usług SENDINBLUE (55 rue d’Amsterdam, 75008 Paryż, Francja). Polityka prywatności dostawcy usług jest dostępna tutaj: https://www.sendinblue.com/legal/privacypolicy/. Przekazywanie danych do usługodawcy wysyłkowego opiera się na naszym uzasadnionym interesie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO, który leży w profesjonalnym zarządzaniu naszym biuletynem. W tym celu została zawarta umowa o realizację zamówień zgodnie z art. 28 ust. 3 S. 1 DSGVO. Podmiot świadczący usługi dyspozytorskie może wykorzystywać dane odbiorców w formie pseudonimu, tzn. bez przydziału do użytkownika, w celu optymalizacji lub poprawy własnych usług, np. do technicznej optymalizacji wysyłki i prezentacji biuletynu lub do celów statystycznych. Usługodawca wysyłający nie wykorzystuje jednak danych naszych odbiorców newslettera do samodzielnego pisania do nich ani do przekazywania ich osobom trzecim

Aplikacje

Podczas procesu aplikacji zbieramy tylko te dane, które nam Państwo podają. Można to zrobić za pomocą przewidzianego do tego celu formularza, który gwarantuje szyfrowaną transmisję do nas. Ze względów bezpieczeństwa, prosimy o unikanie wysyłania danych zgłoszeniowych pocztą elektroniczną, ale należy korzystać z udostępnionych formularzy zgłoszeniowych.

Po otrzymaniu zgłoszenia wykorzystujemy podane przez Państwa informacje w celu sprawdzenia przydatności do pracy na danym stanowisku oraz przeprowadzenia procedury aplikacyjnej. W razie potrzeby odpowiednie zgłoszenia zostaną przesłane wewnętrznie do kierowników działów w firmie na dane wolne stanowisko. Dalsza procedura jest następnie koordynowana. W ramach firmy, tylko te osoby, które potrzebują dostępu do Państwa danych w celu prawidłowego przetworzenia naszej aplikacji, mają dostęp do Państwa danych.

Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie w centrach komputerowych na terenie Republiki Federalnej Niemiec.

Przetwarzanie danych przekazanych nam przez Państwa w związku z wnioskiem opiera się na § 26 BDSG, w szczególności na ust. 1, zgodnie z którym dopuszczalne jest przetwarzanie danych wymaganych w związku z decyzją o nawiązaniu stosunku pracy.

Jeżeli po zakończeniu procedury składania wniosku dane są niezbędne do wszczęcia postępowania sądowego, przetwarzanie danych może być prowadzone na podstawie wymogów art. 6 DSGVO, w szczególności w celu ochrony uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO. Nasz interes polega wtedy na dochodzeniu lub obronie roszczeń.

Jeżeli w ramach procedury aplikacyjnej otrzymają Państwo ofertę, dane z systemu danych kandydatów zostaną przekazane do naszego systemu informacji personalnej.

W każdej chwili mają Państwo możliwość zwrócenia się z prośbą o informację, jakie dane na Państwa temat przechowujemy i mogą Państwo poprosić o ich usunięcie.

Formularz kontaktowy

Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy, który może być wykorzystany do kontaktu elektronicznego. Jeżeli użytkownik skorzysta z tej możliwości, dane wprowadzone w masce wejściowej zostaną do nas przesłane i zapisane. Dane te są dodatkiem do sformułowanego żądania użytkownika:

 • Salutacja
 • Imię i nazwisko
 • Numer telefonu
 • Adres e-mail
 • Temat i treść komunikatu

W momencie wysłania wiadomości zapisywane są również następujące dane:

 • Adres IP
 • Data i godzina wejścia

Alternatywnie, można się z nami skontaktować za pośrednictwem podanego adresu e-mail. W tym przypadku przechowywane będą dane osobowe użytkownika przekazane za pomocą poczty elektronicznej. Należy pamiętać, że w normalnym ruchu mailowym nie przeprowadza się żadnego specjalnego szyfrowania wysyłanych danych.

Dane nie będą przekazywane osobom trzecim w związku z Państwa kontaktem z nami. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania rozmowy.

W razie potrzeby dane te będą przetwarzane w ramach rozpoczęcia lub realizacji stosunku umownego, art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO. Ponadto przetwarzanie może odbywać się w ramach naszego uzasadnionego interesu, art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO – naszym uzasadnionym interesem jest zapewnienie nieskomplikowanej możliwości kontaktu z nami potencjalnym osobom zainteresowanym naszymi usługami lub innym odwiedzającym naszą stronę internetową. Naszym uzasadnionym interesem może być również na przykład wewnętrzne przekazanie zapytania w celu umożliwienia innemu pracownikowi udzielenia odpowiedzi lub podobne działania organizacyjne mające na celu ułatwienie pracy. Nie obejmuje to nieoczekiwanego lub nadmiernego przetwarzania, które jest szkodliwe dla nadawcy.

Gromadzenie danych z maski wejściowej odbywa się wyłącznie w celu przetworzenia Państwa zapytania i dostarczenia informacji o naszych usługach. Twoje dane nie będą przekazywane ani wykorzystywane do innych celów.

Pozostałe dane osobowe przetwarzane w procesie wysyłania służą zapobieganiu niewłaściwemu wykorzystaniu formularza kontaktowego oraz zapewnieniu bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

Dane te zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do celów ich gromadzenia. Dotyczy to danych osobowych z maski wprowadzania danych w formularzu kontaktowym oraz danych przesyłanych pocztą elektroniczną, jeżeli nie ma już prawnego obowiązku dostarczenia dowodu, o ile są one istotne w świetle prawa podatkowego lub handlowego. W przeciwnym razie dane zostaną usunięte, gdy tylko dana rozmowa z użytkownikiem zostanie zakończona. Rozmowa zostaje zakończona, gdy z okoliczności można wywnioskować, że dana sprawa została ostatecznie wyjaśniona i odniesienie się do niej w przyszłości jest mało prawdopodobne.

Wszelkie dane osobowe dodatkowo zebrane podczas procesu wysyłania z przyczyn technicznych zostaną usunięte najpóźniej po upływie jednego dnia, chyba że informacje te zostaną uzyskane równolegle z treści wiadomości.

Użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się przechowywaniu jego danych osobowych. W tym celu wystarczy wysłać nieformalną wiadomość e-mail do naszego Inspektora ochrony danych osobowych (adres patrz wyżej), podając dane wymagane do przypisania kontaktu. W takim przypadku rozmowa nie może być kontynuowana. Wszystkie dane osobowe przechowywane w trakcie kontaktu zostaną w tym przypadku usunięte, chyba że ich dalsze przechowywanie będzie konieczne do celów weryfikacji.

Własne Cookies

Ta strona korzysta z plików cookie. Cookie” jest informacją tekstową, którą odwiedzana strona internetowa umieszcza na komputerze przeglądarki internetowej, gdzie może być później ponownie odczytana przez przeglądarkę internetową.

Pliki cookie mogą przechowywać informacje o szczegółach podanych przez użytkownika podczas odwiedzania strony – na przykład wybór języka, wpisy w polach formularza itp. Pliki cookie mogą być również wykorzystywane do przechowywania unikalnego identyfikatora, który pozwala na rozpoznanie przeglądarki przez stronę internetową.

Sami używamy na tej stronie zarówno plików cookie sesji (automatycznie usuwanych po zamknięciu przeglądarki), jak i trwałych plików cookie (pozostających w urządzeniu użytkownika do czasu upływu ustawionej daty ważności).

Ponadto na tej stronie zintegrowane są usługi zewnętrznych dostawców, którzy mogą również przechowywać pliki cookie na Twoim komputerze. W przypadku usług zintegrowanych, patrz poniżej.

Nasze ciasteczka są ustawiane na podstawie art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f DSGVO. Naszym uzasadnionym interesem jest zapewnienie funkcjonalnej i przyjaznej dla użytkownika strony internetowej, odpowiadanie na pytania klientów i optymalizacja naszej oferty internetowej.

Dane osobowe gromadzone za pomocą plików cookie wykorzystujemy do optymalizacji informacji i ofert na naszej stronie internetowej pod kątem Państwa zainteresowania poprzez optymalizację nawigacji po stronie z technicznego punktu widzenia, np. poprzez możliwość zapisania Państwa ustawień do następnej wizyty lub funkcji takich jak rozpoznanie zamkniętej sesji w celu umożliwienia logowania lub koszyka zakupów itp.

Dane użytkownika zbierane przez pliki cookie nie są wykorzystywane do tworzenia profili użytkownika.

Ustawione przez nas cookies sesyjne są usuwane po zamknięciu przeglądarki, stałe cookies ustawione przez nas są usuwane po upływie ustawionej daty ważności.

Mogą Państwo w każdej chwili zablokować ustawienie cookies przez naszą stronę internetową poprzez odpowiednie ustawienie w używanej przeglądarce internetowej i tym samym trwale sprzeciwić się ustawieniu cookies. Jako użytkownik masz zatem pełną kontrolę nad korzystaniem z plików cookie. Ponadto, ustawione już cookies mogą być w każdej chwili usunięte przez przeglądarkę internetową lub inne programy komputerowe. Jest to możliwe we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych. Jeśli dana osoba dezaktywuje ustawienia cookies w używanej przeglądarce internetowej, możliwe jest, że nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej mogą być wykorzystywane w pełnym zakresie.

Google Analytics

Korzystamy z Google Analytics, usługi analizy internetowej Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (zwanej dalej „Google”) na podstawie Państwa zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO. Google Analytics używa plików cookie. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z oferty online przez użytkowników mogą być również przesyłane do serwera Google lub jego firmy siostrzanej, Google LLC, w USA i tam przechowywane.

Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania z naszej strony internetowej przez użytkowników, tworzenia raportów na temat aktywności na tej stronie oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z tej strony i Internetu dla nas. Na podstawie przetwarzanych danych można tworzyć pseudonimowe profile użytkowników.

Używamy Google Analytics tylko z aktywną anonimowością IP. Oznacza to, że adres IP użytkownika jest skracany przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przenoszony na serwer Google w USA i tam skracany. Adres IP przekazywany przez przeglądarkę użytkownika nie jest łączony z innymi danymi Google.

Użytkownicy mogą zablokować zapisywanie plików cookie poprzez odpowiednie dostosowanie oprogramowania przeglądarki. Ponadto użytkownicy mogą uniemożliwić gromadzenie danych generowanych przez cookie i związanych z korzystaniem przez nich z oferty online dla Google oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Dalsze informacje na temat korzystania z danych przez Google, możliwości ustawień i sprzeciwu można znaleźć w polityce prywatności Google (https://policies.google.com/privacy) oraz w ustawieniach wyświetlania reklam przez Google (https://adssettings.google.com/authenticated). Dane osobowe użytkowników będą usuwane lub anonimizowane po upływie 14 dni.

Wyrażasz zgodę na to przetwarzanie wraz z odpowiednim działaniem Menedżera Zgody, który jest powoływany podczas odwiedzania tej strony. W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę na przetwarzanie ze skutkiem na przyszłość.

Google Ads

Zintegrowaliśmy Google Ads na naszej stronie internetowej. Google Ads jest internetową usługą reklamową świadczoną przez Google, która pozwala reklamodawcom na wyświetlanie reklam w wynikach wyszukiwarki Google, jak również w sieci reklamowej Google. Google Ads pozwala reklamodawcy na wstępne zdefiniowanie słów kluczowych, które spowodują, że reklama pojawi się w wynikach wyszukiwania Google tylko wtedy, gdy użytkownik korzysta z wyszukiwarki w celu uzyskania odpowiedniego słowa kluczowego wyniku wyszukiwania. W sieci reklamowej Google reklamy są dystrybuowane na stronach internetowych dotyczących danego tematu zgodnie z wcześniej zdefiniowanymi słowami kluczowymi.

Celem Google Ads jest reklamowanie naszej strony internetowej poprzez wyświetlanie interesujących reklam na stronach internetowych osób trzecich i w wynikach wyszukiwania w wyszukiwarce Google oraz poprzez wyświetlanie reklam osób trzecich na naszej stronie internetowej.

Jeśli dana osoba dotrze na naszą stronę internetową za pośrednictwem ogłoszenia Google, w systemie informatycznym danej osoby przez Google zapisywany jest tzw. cookie konwersji. Plik cookie konwersji traci ważność po trzydziestu dniach i nie służy do identyfikacji danej osoby. Jeśli plik cookie nie wygasł, plik cookie konwersji jest używany do określenia, czy pewne podstrony, takie jak koszyk z systemu sklepu internetowego, zostały wywołane na naszej stronie internetowej. Plik cookie konwersji pozwala zarówno nam, jak i Google śledzić, czy osoba, która dotarła na naszą stronę internetową za pośrednictwem takiej reklamy, wygenerowała lub anulowała obrót poprzez zakup towarów.

Dane i informacje zebrane za pomocą pliku cookie konwersji są wykorzystywane przez Google do tworzenia statystyk odwiedzin naszej strony internetowej. Te statystyki odwiedzin są z kolei wykorzystywane przez nas do określenia całkowitej liczby użytkowników, którzy zostali do nas skierowani za pośrednictwem reklam Google, tj. do określenia sukcesu lub porażki danego ogłoszenia Google oraz do optymalizacji naszych reklam na przyszłość. Ani nasza firma, ani inni reklamodawcy Google Ads nie otrzymują od Google informacji, które mogłyby zostać wykorzystane do identyfikacji danej osoby.

Plik cookie konwersji jest używany do przechowywania danych osobowych, takich jak strony internetowe odwiedzane przez daną osobę. Podczas każdej wizyty na naszej stronie internetowej, dane osobowe, w tym adres IP połączenia internetowego, z którego korzysta dana osoba, są przekazywane do Google. Nie można wykluczyć przeniesienia do siedziby głównej spółki siostrzanej Google, Google LLC w USA. Google może przekazać dane osobowe zebrane w ramach tej procedury technicznej osobom trzecim.

Przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody użytkownika, którą może on wyrazić odwiedzając naszą stronę internetową za pośrednictwem naszego Kierownika Zgody, art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.

Osoba zainteresowana może również w każdej chwili zablokować ustawienie cookies przez naszą stronę internetową poprzez odpowiednie ustawienie w używanej przeglądarce internetowej i tym samym trwale sprzeciwić się ustawieniu cookies. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również Google ustawienie pliku cookie konwersji w systemie informatycznym danej osoby. Ponadto, plik cookie już ustawiony przez Google Ads może być w każdej chwili usunięty przez przeglądarkę internetową lub inne programy komputerowe.

Ponadto, osoba, której dane dotyczą, ma możliwość sprzeciwienia się reklamie opartej na zainteresowaniach ze strony Google jako całości. W tym celu zainteresowana osoba musi uzyskać dostęp do www.google.de/settings/ads z dowolnej używanej przez siebie przeglądarki internetowej i dokonać tam pożądanych ustawień.

Więcej informacji oraz obowiązującą politykę prywatności Google można znaleźć na stronie www.google.de/intl/de/policies/privacy/ .

DoubleClick

DoubleClick jest usługą Google. DoubleClick używa plików cookie do obsługi reklam, które są istotne dla użytkownika. W tym celu do Twojej przeglądarki przypisywany jest pseudonimowy numer identyfikacyjny (ID), aby sprawdzić, które reklamy zostały wyświetlone w Twojej przeglądarce, a które zostały wyświetlone. Pliki cookie nie zawierają żadnych danych osobowych. Korzystanie przez DoubleClick z plików cookie DoubleClick umożliwia Google i jego stronom partnerskim obsługę reklam wyłącznie w oparciu o wcześniejsze wizyty na stronach internetowych firmy lub innych stronach internetowych. Informacje generowane przez pliki cookie są przekazywane przez Google na jej serwery w celu oceny i tam przechowywane. Nie można wykluczyć przekazania tych danych przez Google do USA. Przekazywanie danych osobom trzecim odbywa się wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub w zakresie przetwarzania danych w ramach zlecenia. W żadnym wypadku Google nie będzie łączył Państwa danych z innymi danymi zebranymi przez Google.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych za pomocą plików cookie jest Państwa zgoda, którą mogą Państwo wyrazić wchodząc na stronę internetową za pośrednictwem tzw. Managera Zgody, art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a DSGVO. Zgodę można cofnąć raz udzieloną w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.

Możesz zapobiec zapisywaniu plików cookie na Twoim urządzeniu poprzez odpowiednie dostosowanie oprogramowania przeglądarki. Chcielibyśmy jednak zaznaczyć, że w tym przypadku mogą Państwo nie być w stanie wykorzystać wszystkich funkcji naszej strony internetowej w pełnym zakresie. Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych można znaleźć na stronie DoubleClick pod adresem: https://www.google.com/intl/de/policies/.

Mogą Państwo również uniemożliwić zbieranie danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem przez Państwa ze stron internetowych do Google oraz przetwarzanie tych danych przez Google. W tym celu należy wejść na stronę https://support.google.com/ads/answer/7395996. Tam można pobrać i zainstalować dostępny plugin do przeglądarki.

ADCELL

Ta strona internetowa korzysta z plików cookie śledzenia firmy Firstlead GmbH (Rosenfelder Str. 15-16, 10315 Berlin, Niemcy) z marką ADCELL (www.adcell.de). Gdy tylko odwiedzający kliknie na reklamę z linkiem partnerskim, na urządzeniu użytkownika ustawiany jest plik cookie. Firstlead GmbH / ADCELL wykorzystuje pliki cookie do śledzenia pochodzenia zamówień. Ponadto Firstlead GmbH / ADCELL stosuje tzw. piksele śledzące. Umożliwiają one ocenę takich informacji jak ruch odwiedzających na stronach. Informacje generowane przez cookies i piksele śledzące o korzystaniu z tej strony internetowej (łącznie z adresem IP) i dostarczaniu formatów reklamowych są przekazywane na serwer Firstlead GmbH / ADCELL i tam przechowywane. Między innymi, Firstlead GmbH / ADCELL może rozpoznać, że na tej stronie internetowej został kliknięty link partnerski. W pewnych okolicznościach Firstlead GmbH / ADCELL może przekazać te (anonimowe) informacje partnerom umowy, ale dane takie jak adres IP nie są łączone z innymi zapisanymi danymi.

Podstawą prawną tego przetwarzania jest Państwa zgoda, którą mogą Państwo wyrazić wchodząc na stronę internetową za pośrednictwem powołanego Kierownika Zgody, art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO. Możesz odwołać tę zgodę w każdej chwili.

Jeśli nie chcesz oglądać reklam związanych z zainteresowaniami, możesz wyłączyć tę funkcję tutaj: https://www.adcell.de/datenschutz

Google Maps

Integrujemy mapy usługi „Google Maps” dostawcy usług Google. Przetwarzane dane obejmują w szczególności adresy IP i dane lokalizacyjne użytkowników, te ostatnie nie są jednak zbierane bez ich zgody (zazwyczaj w kontekście ustawień urządzeń mobilnych). Dane te mogą być przetwarzane w USA.

Podstawą prawną dostępu do wdrażanych przez nas Map Google jest nasz uzasadniony interes w optymalnej prezentacji naszych treści lokalizacyjnych dla zainteresowanych użytkowników naszej oferty, art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO.

Więcej szczegółów można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych osobowych Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Możesz w każdej chwili sprzeciwić się wykorzystaniu Twoich danych przez Google Maps, klikając na ten link: https://adssettings.google.com/authenticated

Google Fonts

Ta strona korzysta z tzw. czcionek internetowych, które są dostarczane przez Google, do jednolitego wyświetlania czcionek.

Jeśli wcześniej korzystałeś z Czcionek Internetowych na innej stronie i ściągnąłeś je z Google CDN, Twoja przeglądarka powróci do kopii w pamięci podręcznej. Jeśli tak nie jest, przeglądarka pobierze same czcionki internetowe. Dzięki temu Google będzie wiedział, że nasza strona była dostępna za pośrednictwem Państwa adresu IP. Nie można wykluczyć przekazania tych danych do USA.

Korzystanie z Google Web Fonts jest w interesie jednolitej i atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO.

Jeśli Twoja przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, zamiast nich zostanie użyta standardowa czcionka z Twojego urządzenia.

Więcej informacji na temat Google Web Fonts można znaleźć pod adresem https://developers.google.com/fonts/faq

i w polityce prywatności Google: https://www.google.com/policies/privacy/

Brak automatycznego podejmowania decyzji

Zwracamy uwagę, że korzystając z naszych usług, nie będą Państwo podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu – w tym profilowaniu – które ma skutki prawne dla Państwa lub które w podobny sposób znacząco wpływają na Państwa.

Twoje prawa

Masz prawo do informacji o swoich danych osobowych (i ewentualnych odbiorcach) i możesz zażądać usunięcia swoich danych. Mają Państwo również prawo poprosić o poprawienie swoich danych, jeśli są one nieprawidłowe, a w niektórych przypadkach mogą Państwo poprosić nas o ograniczenie ich przetwarzania. Użytkownik może sprzeciwić się przetwarzaniu danych w oparciu o nasze uzasadnione interesy i może zwrócić się do nas o przekazanie danych przechowywanych na jego temat wybranemu przez niego odbiorcy.

Dodatkowo, można złożyć skargę do urzędu nadzorującego w sprawie operacji przetwarzania.

Status wrzesień 2020

Newsletter

PRZEżYJ DEIN STELLPLATZ. BARDZO ŁATWO. BARDZO WYGODNIE. W TWOJEJ SKRYCIE POCZTOWEJ.

Nowosći i więcej. Najnowsze tematy ze świata od Dein Stellplatz. Wiedzieć więcej. Przeżyj więcej. Dowiedz się więcej.
Rejestruj się emailem i dowiedz się odrazu o nowosćiach i promocii. Zarejestrćj się teraz!

Jest 9601 opinii klientów na temat wszystkich miejsc parkingowych w BER Berlin. Średnia ocena wynosi ø 4.93 na 5 gwiazdek.
Störer

Okay
Anuluj
Okay

Poczekaj, zostaniesz przekierowany automatycznie.

X
Whatsapp DS App